Xerrada sobre el nou decret d’explotacions ramaderes

Xerrada sobre el nou Decret d’Ordenació d’Explotacions Ramaderes ( Lleida, 5 de juny 2014)

 

Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i els  Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya , Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles  i Perits Agrícoles  de Catalunya,  Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

Lloc: Camp de mart, 35

Introducció

En data 25 de març de 2014 s’ha publicat al DOGC el Decret d’ordenació d’explotacions ramaderes, amb el qual es crea un únic marc legal homogeni per simplificar els tràmits de registre de les explotacions  i facilitar la interpretació dels preceptes legals, molt complexa per la successiva publicació de normes, tant estatals com comunitàries, que han anat dificultant la seva aplicació i la tramitació en matèries com la inscripció als registres oficials.
Així, el Decret legisla qüestions com:

  1. Requisits generals que han de complir les explotacions ramaderes, els específics en funció de l’espècie,
  2. regula el Registre d’explotacions ramaderes;
  3. simplifica el tràmit de registre diferenciant un règim d’autorització i un règim de comunicació de l’inici de l’activitat ramadera, en funció de l’activitat desenvolupada;
  4. estableix condicions específiques en funció de l’espècie i
  5. 5.   simplifica la tramitació ja que la gestió del registre es fa per part de les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Objectiu

Informar sobre els requeriments i principals novetats sobre la ordenació dels diferents sectors ramaders a Catalunya, així com els diferents tipus de tramitació del registre d’explotacions ramaderes en funció de l’activitat desenvolupada.

PROGRAMA

18.00 h DECRET 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.
Joaquim Xifra i Triadú. Subdirector General de Ramaderia
Montserrat Alamos i López. Cap del Servei d’Ordenació Ramadera

19.15 h Torn obert de paraules

Inscripcions

La inscripció a la taula rodona és gratuïta però, per tal que sigui vàlida, s’ha de tramitar mitjançant  un correu electrònic  a una de les següents adreces:

agronomslleida@agronoms.cat

lleida@agricoles.org

veterinaris@colvetlleida.org

Places limitades. L’admissió a la jornada es farà per rigorós ordre d’inscripció.

Nombre de places : 100

Dates : Dijous, 5 de juny  de 2014 Horari :De les 18.00h a les 19.30h