URGENT: LICITACIÓ REFORMA D’EDIFICI EXISTENT – Almatret

 

L’ajuntament d’Almatret ha anunciat la licitació de la prestació per la contractació de l’execució de l’obra de “Reforma de l’edifici existent -antigues escoles- amb futura implantació de centre d’interpretació de les energies renovables”.

Aquesta licitació te un pressupost de 219.293,39 € sense IVA (265.345,00 € IVA inclòs) i una durada del contracte de 6 mesos.

El termini de presentació d’ofertes acaba el 11/08/21 a les 23:59h

Trobareu tota la informació a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=85679063&lawType=