Subvencions per a la rehabilitació d’edificis residencials

BASES: RESOLUCIÓ TES/1095/2020
CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ TES/889/2021

Tipus de subvenció: Concurrència no competitiva.
Persones beneficiàries: Unitat de convivència que integri una persona major de 65 anys. La persona ha d’acreditar un grau de dependència o necessitat.
Import màxim dels pressupostos: 5.000 Euros per habitatge.
Import màxim de l’ajuda: Fins al 100% del pressupost o bé un màxim de 3.000 Euros.
Termini de sol·licitud: 30 de juny de 2021.

Actuacions subvencionables:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge.
  • Adequar a la normativa vigent de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat.

Us recordem que la Comunitat de Municipis del Segrià Sec ni els ajuntaments que en formen part són els organismes convocants d’aquesta convocatòria.

Per sol·licitar aquesta ajuda us heu d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge. Més informació a: https://territori.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=412623

Aquest retall és merament informatiu i en cap cas forma part de la convocatòria oficial de la generalitat.