Subvencions per entitats agràries que facilitin dades estadístiques

S’ha publicat la convocatòria de concessió de subvencions a entitats, empreses i professionals relacionats amb la producció i comercialització al sector agrari, les quals facilitin dades estadístiques i de preus agraris.

Requisits dels beneficiaris:

  • Han d’estar legalment constituïts  (ser una cooperativa, un treballador autònom o una empresa, amb qualsevol forma jurídica, i complir amb les obligacions legals corresponents) i tenir relació amb el món agrari.
  • Han de tenir implantació en mercats agraris d’àmbit regional, provincial o nacional (vendre els seus productes dins el mercat nacional, sense establir quantitats mínimes o màximes en pes o diner).
  • Han de disposar de capacitat tècnica per presentar les dades amb la forma requerida.

Més informació: bases i convocatòria. També ens podeu contactar per qualsevol aclariment.