Subvencions per la contractació de persones aturades majors de 45 anys

 

S’ha publicat una convocatòria per la contractació de persones aturades i majors de 45 anys. La quantia de la subvenció és equivalent al salari mínim interprofessional, incloent les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, durant tota la durada del contracte. Això significa que, si féssiu un contracte retribuït al SMI, el SOC us el subvencionaria al 100%.

Els contractes han de ser nous, és a dir, s’ha de crear un nou lloc de treball. La jornada pot ser reduïda fins al 50% (amb reducció proporcional de la subvenció) i el contracte subvencionat ha de tenir una durada mínima de 6 mesos i màxima de 12, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se de forma privada.

Els destinataris d’aquestes ajudes són  les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. S’exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.

Us recomanem una lectura detinguda de les bases i la convocatòria:

Documentació requerida:

Termini per sol·licitar:

  • Del 20 de gener al 20 de novembre, inclosos. Atès que és convocatòria simple (per ordre d’entrada de sol·licituds) us recomanem tramitar els ajuts el més aviat possible.

Si teniu qualsevol consulta, estem a la vostra disposició a: promocio@segriasec.org. Recordeu que tots els serveis oferts per la Comunitat de Municipis del Segrià Sec estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu i que, per tant, són completament gratuïts.