Reducció significativa de l’atur durant el segon trimestre de 2015

El número d’aturats al Segrià Sec ha registrat un notable descens durant els mesos d’abril, maig i juny de 2015, tal i com s’exposa a  l’informe trimestral d’ocupació de l’Observatori de la Comunitat de Municipis.

A grans trets, 14 persones han sortit de l’atur, repartides entre tots els grups d’edat, alhora que s’han creat 11 contractes indefinits.

El segon trimestre és tradicionalment favorable en termes de contractació. Tot i això, aquest ha estat una primavera especialment positiva, recollint-se les millors dades dels darrers 5 anys. L’agricultura es manté com principal font d’ocupació, però també en el sector serveis s’ha creat força treball.