Pla de treball 2015

En preparació del segon any de treball de la Comunitat, estem confeccionant els dos programes que executarem:

Programa de desenvolupament turístic del Segrià Sec

Aquest programa tindrà per objectiu aconseguir la descoberta turística del Segrià Sec. Es composarà de diverses accions, les quals estan repartides en tres projectes:

  • Edició i distribució de fulletons sobre diferents recursos amb potencial atractiu.
  • Recerca de finançament per senyalitzar la ruta principal del territori, entre Utxesa i els Tossals.
  • Creació d’una pàgina web de turisme.
  • Concurs de fotografia digital del Segrià Sec.
  • Organització dels Camins de l’Or Líquid.
  • Creació de petits paquets turístics locals.

Programa de desenvolupament econòmic del Segrià Sec

Aquest programa té per objectiu donar suport a l’economia productiva del Segrià Sec. Es farà especial incís en la producció agroalimentària i el suport a l’emprenedor.

  • Anàlisi de la producció agroindustrial i agroartesanal i millora dels processos de comercialització.
  • Observatori de l’ocupació.
  • Assessorament, acompanyament a l’aturat i incorporació a la Borsa de Treball de la Fundació Pagesos Solidaris.
  • Foment de l’emprenedoria: difusió de subvencions i fonts de finançament; assessorament individual i model de negoci pels emprenedors.

Si voleu prendre part en algun d’aquests programes, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Persones físiques: demaneu-nos informació amb el formulari de contacte.

Persones jurídiques o empresaris autònoms: teniu l’opció d’omplir el següent formulari: formaulari col·laboració. Un cop l’ompliu l’heu d’enviar a promocio@segriasec.org.