Oferta de feina urgent: Auxiliar adminsitratiu/va (Tancada)

L’Ajuntament de Torrebesses requereix de la contractació urgent d’un o una auxiliar adminstratiu/va per tal de cobrir la baixa de la persona que actualment realtiza aquestes funcions.

Funcions

  • Atenció al públic presencial i telefònica.
  • Suport administratives en l’àmbit de l’OAC, secretaria-intervenció i comptabilitat.

Requisits

  • Cicle formatiu de grau mitjà o superior de la família d’administració i gestió.
  • Grau en gestió pública, ADE, econòmiques o similar.
  • Nivell de català: C1, equivalent o superior.
  • Es valorarà experiència en tasques similars realitzades a l’administració pública.

S’ofereix

  • Lloc de treball d’auxiliar administratiu/va.
  • Règim: Personal laboral temporal.
  • Règim de dedicació: Jornada completa.
  • Incorporació immediata

Presentacio de candidatures i terminis

Les persones interessades han de presentar el seu Currículum actualitzat i el seu DNI o document equivalent al registre de l’Ajuntament de Torrebesses, tant presencial en horari d’oficina, com digital, amb identificació digital, abans del dia 6 de juny a les 23:59.