Oferta de feina: Peó

L’Ajuntament de Sarroca de Lleida convoca un procés de selecció per un o una Peó per la brigada municipal.

Les bases i convocatòria han estat publicades a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=304799&idens=2520000000

El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació. Les persones interessades a participar han de presentar una sol·licitud al registre de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida, acompanyada de la documentació que es detalla a les bases.

Models de documentació annexa

D’acord s’estableix a les bases, es publiquen els models de documentació annexa per la presentació de sol·licituds.