Oferta de feina: Mestre/a d’Educació Infantil i Tècnic/a d’Educació Infantil

Ofertes de feina

L’Ajuntament de Sarroca de Lleida convoca un procés de selecció per la contractació d’un o una mestre d’escola i un o una tècnic/a d’educació infantil per la llar d’infants d’aquest municipi

Les funcions a desenvolupar, requisits i sistema de selecció s’han publicat a.

El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació. Les persones interessades a participar han de presentar una sol·licitud al registre de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida, acompanyada de la documentació que es detalla a les bases.

Models de documentació annexa

D’acord s’estableix a les bases, es publiquen els models de documentació annexa per la presentació de sol·licituds.