Observatori de l’ocupació del Segrià Sec

Informe de l’observatori de l’ocupació del Segrià Sec referent al tercer trimestre del 2017

 

Us presentem l’informe, del tercer trimestre, de l’observatori de l’ocupació del Segrià Sec. A grans trets, l’atur segueix a la baixa acostant-se, cada vegada més, a nivells similars als d’abans de la crisi. D’altra banda, caldria reflexionar i fer un estudi a fons per tenir en compte quina influència pot tenir en aquest indicador una variable com el despoblament i l’envelliment de la població.

Cal destacar que entre els aturats destaca el gruix de persones que es troben en una situació d’atur, des de fa més de 24 mesos. Aquesta situació crònica resulta extremadament perillosa per a totes aquelles persones que no tinguin recursos o ingressos a disposició, ja que podrien caure en situació d’exclusió social severa.

Referent a la contractació, en termes generals, el balança és positiu i similar a les xifres presentades en anualitats anteriors. Pel que fa a les característiques d’aquesta, cal remarcar el caràcter temporal de la majoria de contractes realitzats al Segrià Sec. Pel que fa a la localització de les contractacions, la majoria s’han donat a Maials i s’han contractat un major nombre de homes que de dones. Una dada interessant i que mereixeria un estudi més profund amb l’objectiu d’esbrinar en quin grau la regió del Segrià Sec expulsa més dones que homes del seu territori per motius econòmics i laborals.

Trobareu tots els detalls a l’informe. Esperem que us sigui d’utilitat. Moltes gràcies.

Download (PDF, Unknown)