Noves incorporacions de personal als ajuntaments de la Comunitat

Els ajuntaments del Segrià Sec incorporen tres joves a les seves plantilles mitjançant subvencions de sistema nacional de Garantia Juvenil.

 

El passat mes de desembre els ajuntaments d’Almatret, Maials, Llardecans i Sarroca de lleida van incorporar personal laboral a les seves respectives corporacions mitjançant unes subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya i del sistema nacional de Garantia Juvenil.

Gràcies a les subvencions que ofereix el sistema nacional de Garantia Juvenil els ajuntaments podran gaudir d’aquestes contractacions per un període de 6 mesos, a jornada completa, ampliant així les petites plantilles de les corporacions que en molts casos no poden fer front abastar les àrees i necessitats existents als ajuntaments.

En el cas d’Almatret s’ha contractat un tècnic de jardineria que prestarà els seus serveis amb l’agutzil del poble realitzant totes aquelles tasques necessàries en el manteniment i adequació de les zones enjardinades del municipi.

En el cas de Maials, es compta amb la incorporació d’una tècnica de màrqueting i xarxes socials que treballarà en la creació i manteniment de les xarxes socials i la pàgina web del municipi, amb l’objectiu de millorar les tasques de difusió i informació a la ciutadania i de posar en coneixement de tothom les infraestructures turístiques i serveis existents a la vila de Maials.

A Llardecans s’ha incorporat una tècnica d’arxiu i gestió documental  que desenvoluparà les seves tasques a l’arxiu municipal per tal de complir amb la normativa vigent en matèria d’arxius municipals. També s’està estudiant la possibilitat que ofereixi els seus serveis a la farmàcia Tomàs Pinyol per tal de realitzar un inventari de tota la documentació existent d’aquest bé cultural d’interès local.

Per últim, a Sarroca de Lleida, s’ha contractat una mestra d’educació infantil per la llar d’infants municipal.

Aquestes subvencions han estat gestionades per l’agent d’ocupació i desenvolupament local de la Comunitat de municipis del Segrià Sec, amb l’objectiu de poder oferir una primera experiència laboral als joves que acaben els seus estudis, a banda de millorar els serveis oferts pels ajuntaments de la Comunitat de municipis del Segrià Sec.

Si voleu més informació sobre el programa de garantia podeu clicar al següent enllaç.

Garantia Juvenil