Servei de dinamització comunicativa de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec

La Comunitat de Municipis del Segrià Sec requereix d’un servei de dinamització de la comunicació, consistent en:

 • Dissenyar el contingut i publicar-lo a les xarxes socials de la Comunitat.
 • Redactar i fer difusió als mitjans d’informació mitjançant notes de premsa.
 • Mantenir la comunicació amb el personal de la Comunitat i, si s’escau, dels municipis que en formen part, per tal de generar els continguts, recopilar els esdeveniments, reclamar documentació gràfica, etcètera.
 • Fer propostes de millora en qualsevol àmbit relacionat amb la comunicació de la Comunitat i els seus membres.

Els objectius del servei són:

 1. Incrementar el reconeixement del nostre territori i dels seus recursos turístics, patrimonials i culturals.
 2. Donar a conèixer i millorar la repercussió de les activitats públiques que s’organitzin.

Per tal d’assolir aquests objectius, es treballarà en els canals següents:

 • Pàgina de Facebook “Descobreix el Segrià Sec”: www.facebook.com/segria.sec.
 • Compte d’Instagram “Segrià Sec”: www.instagram.com/segriasec/
 • Notes de premsa als mitjans de comunicació de masses (MCM) tradicionals del nostre entorn (diaris, revistes, emissores de ràdio i televisió, etcètera).

S’esperen els següents resultats:

 • Increment del número de seguidors a les Xarxes Socials.
 • Increment del número de visites al portal web, procedents de les xarxes socials.
 • Increment de la presència de notícies relacionades amb el Segrià Sec i els municipis que en formen part als mitjans de comunicació tradicionals.

Si esteu interessats/ades a oferir aquest servei, podeu llegir el plec de condicions dels licitadors i presentar una oferta al correu electrònic promocio@segriasec.org, adjuntant el model de l’Annex I.  >>> nota: la resolució es preveu per després del període d’estat d’alarma, per tant s’acceptarà qualsevol oferta que arribi abans de la finalització d’aquest termini.

Plec de condicions i descripció del Servei

Model Annex I: Presentació d’ofertes