La Comunitat de Municipis del Segrià Sec

La Comunitat de Municipis del Segrià Sec

La Comunitat de Municipis del Segrià Sec és una iniciativa en fase de constitució, formada pels municipis d’Almatret, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses.

Orígens del Segrià Sec

Aquesta iniciativa troba els seus orígens en un seguit de projectes de col·laboració en l’àmbit del desenvolupament turístic, cap al 2009, però els municipis no van trigar a adonar-se dels beneficis de la col·laboració i van decidir tirar endavant un Pla Estratègic Econòmic del Segrià Sec, el qual s’orientaria a establir un pla de treball per aconseguir aprofundir en la col·laboració i crear un ens de desenvolupament local conjunt.

El Pla va ser redactat al 2012 i a finals de 2013 es va aconseguir que el Servei d’Ocupació de Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu atorguessin un tècnic per liderar la implementació del projecte, en el marc dels programes de suport al desenvolupament local de 2013.

Objecte

L’objecte de la Comunitat és el foment del desenvolupament econòmic i social local, la valorització del patrimoni cultural i la promoció del turisme del territori que formen els ajuntaments associats, per afavorir una optimització dels recursos municipals, millora en la prestació i la qualitat dels serveis que es donen als ciutadans dels municipis i una coordinació necessària de les accions i activitats que es porten a terme des dels Ajuntaments que formen la Comunitat.

Serveis

A tal efecte, s’estableix una sèrie de serveis:

  • Servei de promoció turística: La realització d’activitats d’organització i de promoció del turisme, especialment oleoturístiques, de turisme de natura i cultural en general; la recerca de finançament per escometre la rehabilitació d’elements patrimonials i la creació de nous productes o paquets turístics regionals.
  • Servei de promoció econòmica: polítiques de concertació pública – privada, dinamització del comerç, empresa i ocupació, pactes territorials, millora dels perfils ocupacions, gestió d’ofertes de treball, creació de noves empreses, assessorament a empreses i mapes de necessitats.
  • I en general, impulsar totes aquelles activitats que puntualment es considerin adequades per afavorir el desenvolupament econòmic local del Segrià Sec.

Conveni

El conveni és la norma local bàsica que regula el funcionament, els òrgans i les funcions de la Comunitat. El podeu consultar aquí: Conveni Comunitat de Municipis del Segrià Sec.