Oferta de feina: Dinamitzador/a de la borsa d’habitatge (tancada)

L’Ajuntament de Torrebesses requereix de la incorporació d’una persona per la realització de les tasques de seguiment i actualització de l’inventari d’habitatges buits, mediació entre les persones demandants i les propietàries d’habitatges i gestió de la borsa d’habitatge.

MOLT IMPORTANT

La contractació queda condicionada a obtenir la subvenció “Contractació en pràctiques de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil”. Per aquest motiu, les persones candidates hauran d’acreditar el compliment dels requisits de la convocatòria (RESOLUCIÓ TSF/2537/2020):

 • Oferta reservada a persones menors de 30 anys.
 • Estar inscrites a la Garantia Juvenil (més informació) o complir els requisits per poder-s’hi inscriure abans de la contractació.
 • Constar inscrites com demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries dels exercicis 2018 i 2019.

Les persones que no puguin acreditar el compliment de tots els requisits almenys 5 dies hàbils abans de la data d’incorporació seran automàticament excloses del procediment de contractació.

Funcions

 • Fer seguiment de l’inventari de cases buides del municipi.
 • Gestionar la borsa d’habitatge.
 • Mediador/a amb les persones propietàries i demandants d’habitatges.

Requisits

 • Formació reglada: estudis d’arquitectura, arquitectura tècnica, informàtica, enginyeria agrària, civil, electrònica, industrial, forestal, tecnològica i serveis de telecomunicacions, Geografia i història. També Grau Superior en els àmbits tècnics i tecnològics, administració i gestió, tecnologies de la informació, humanístic i social.
 • Es valorarà proximitat geogràfica.

S’ofereix

 • Contracte en modalitat de pràctiques remunerades.
 • Sou segons convocatòria (aproximadament són 1.250 Euros mensuals nets).
 • Contracte de sis mesos de durada.
 • Lloc de treball a Torrebesses.

Presentació de candidatures

Les persones que compleixin els requisits i estiguin interessades a participar en el procés, han d’enviar un correu electrònic amb les següents referències:

 • Adreça: info@segriasec.org
 • A l’assumpte: “Candidatura JENP Torrebesses”.
 • Adjuntar el Currículum actualitzat.
 • Adjuntar fotocòpia del DNI.
 • Si aquesta informació no apareix al currículum cal indicar el lloc de residència, l’edat i si la persona candidata està inscrita a la Garantia Juvenil.

Termini de presentació de candidatures: 2 de desembre, fins les 23:59.