Oferta de feina: Administratiu/va (tancada)

L’Ajuntament de Maials requereix de la incorporació d’una persona per donar suport a l’àrea de secretaria en la tramitació d’expedients, emissió de certificats i tasques d’atenció al públic.

MOLT IMPORTANT

La contractació queda condicionada a obtenir la subvenció “Contractació en pràctiques de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil”. Per aquest motiu, les persones candidates hauran d’acreditar el compliment dels requisits de la convocatòria (RESOLUCIÓ TSF/2537/2020):

 • Oferta reservada a persones menors de 30 anys.
 • Estar inscrites a la Garantia Juvenil (més informació) o complir els requisits per poder-s’hi inscriure abans de la contractació.
 • Constar inscrites com demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries dels exercicis 2018 i 2019.

Les persones que no puguin acreditar el compliment de tots els requisits almenys 5 dies hàbils abans de la data d’incorporació seran automàticament excloses del procediment de contractació.

Funcions

 • Suport a l’àrea de secretaria – intervenció en la tramitació d’expedients administratius.
 • Atenció al públic (canals presencial, telefònic i en línia).
 • Altres tasques puntuals relacionades amb la tramitació administrativa i la coordinació que puguin encomanar-li persones integrants dels serveis municipals.

Requisits

 • Formació reglada: CFGM Administratiu, CFGS Administració, Grau en Gestió i Administració Pública o formació de família similar.
 • Es valorarà proximitat geogràfica.
 • Es valorarà nivell C1 de Català.
 • Es valorarà coneixements d’informàtica nivell usuari.

S’ofereix

 • Contracte en modalitat de pràctiques remunerades.
 • Sou segons convocatòria.
 • Contracte de sis mesos de durada.
 • Lloc de treball a Maials.

Presentació de candidatures

Les persones que compleixin els requisits i estiguin interessades a participar en el procés, han d’enviar un correu electrònic amb les següents referències:

 • Adreça: info@segriasec.org
 • A l’assumpte: “Candidatura JENP Maials”.
 • Adjuntar el Currículum actualitzat.
 • Adjuntar fotocòpia del DNI.
 • Si aquesta informació no apareix al currículum cal indicar el lloc de residència, l’edat i si la persona candidata està inscrita a la Garantia Juvenil.

Termini de presentació de candidatures: 2 de desembre, fins les 23:59.