Oferta de feina: Dinamitzador/a del municipi (tancada)

L’Ajuntament de Llardecans requereix de la incorporació d’una persona per donar suport als diferents projectes de dinamització local que s’estan impulsant i que tenen per objectiu el repoblament del municipi.

MOLT IMPORTANT

La contractació queda condicionada a obtenir la subvenció “Contractació en pràctiques de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil”. Per aquest motiu, les persones candidates hauran d’acreditar el compliment dels requisits de la convocatòria (RESOLUCIÓ TSF/2537/2020):

 • Oferta reservada a persones menors de 30 anys.
 • Estar inscrites a la Garantia Juvenil (més informació) o complir els requisits per poder-s’hi inscriure abans de la contractació.
 • Constar inscrites com demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries dels exercicis 2018 i 2019.

Les persones que no puguin acreditar el compliment de tots els requisits almenys 5 dies hàbils abans de la data d’incorporació seran automàticament excloses del procediment de contractació.

Funcions

 • Col·laborar amb l’equip tècnic de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec en l’actualització de la diagnosi d’habitatge de Llardecans.
 • Localitzar i sensibilitzar les persones propietàries d’habitatge sobre la necessitat d’incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer.
 • Dissenyar propostes i plans de dinamització local en l’apartat turístic, comunicatiu, cultural, etcètera.
 • Puntualment, altres tasques de suport relacionades amb els projectes de desenvolupament local de la Comunitat.

Requisits

 • Formació reglada: Grau en turisme, Ciències Polítiques o Sociologia.
 • Es valorarà proximitat geogràfica i coneixement del poble.
 • Persona proactiva i amb dots comunicatives.

S’ofereix

 • Contracte en modalitat de pràctiques remunerades.
 • Sou segons convocatòria (aproximadament són 1.250 Euros mensuals nets).
 • Contracte de sis mesos de durada.
 • Lloc de treball a Llardecans.

Presentació de candidatures

Les persones que compleixin els requisits i estiguin interessades a participar en el procés, han d’enviar un correu electrònic amb les següents referències:

 • Adreça: info@segriasec.org
 • A l’assumpte: “Candidatura JENP Llardecans”.
 • Adjuntar el Currículum actualitzat.
 • Adjuntar fotocòpia del DNI.
 • Si aquesta informació no apareix al currículum cal indicar el lloc de residència, l’edat i si la persona candidata està inscrita a la Garantia Juvenil.

Termini de presentació de candidatures: 2 de desembre, fins les 23:59.