Oferta de feina: Suport a l’agutzil (tancada)

L’Ajuntament d’Almatret requereix de la incorporació d’una persona per realitzar tasques de suport a l’agutzil municipal, qui es troba proper a la jubilació, i necessita d’acompanyament en algunes de les seves activitats diàries, principalment en relació al seguiment de les instal·lacions de subministraments municipals.

MOLT IMPORTANT

La contractació queda condicionada a obtenir la subvenció “Contractació en pràctiques de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil”. Per aquest motiu, les persones candidates hauran d’acreditar el compliment dels requisits de la convocatòria (RESOLUCIÓ TSF/2537/2020):

 • Oferta reservada a persones menors de 30 anys.
 • Estar inscrites a la Garantia Juvenil (més informació) o complir els requisits per poder-s’hi inscriure abans de la contractació.
 • Constar inscrites com demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries dels exercicis 2018 i 2019.

Les persones que no puguin acreditar el compliment de tots els requisits almenys 5 dies hàbils abans de la data d’incorporació seran automàticament excloses del procediment de contractació.

Funcions

 • Realitzar tasques puntuals de jardineria, esporga, neteja viària, control de les instal·lacions d’aigua potable.
 • Realitzar i executar treballs senzills d’obra nova o manteniment per tal de conservar el bon estat de la via pública i les instal·lacions i dependències municipals

Requisits

 • Formació reglada: Certificat de professionalitat, Cicle formatiu de Grau Mitjà o qualsevol de superior. S’admetran titulacions de qualsevol família relacionada amb el manteniment, la jardineria o similars.
 • Es valorarà permís de conduir B i vehicle propi.
 • Es valorarà proximitat geogràfica i coneixement del poble.
 • Es valorarà coneixement de les eines i maquinària de neteja i coneixements bàsics d’instal·lacions d’aigua.
 • Capacitat de treball de forma autònoma, iniciativa per analitzar i resoldre problemes.

S’ofereix

 • Contracte en modalitat de pràctiques remunerades.
 • Sou segons convocatòria (aproximadament són 1.250 Euros mensuals nets).
 • Contracte de sis mesos de durada, prorrogable.
 • Lloc de treball a Almatret.

Presentació de candidatures

Les persones que compleixin els requisits i estiguin interessades a participar en el procés, han d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@segriasec.org, en el qual caldrà indicar:

 • Adreça: info@segriasec.org
 • A l’assumpte: “Candidatura JENP Almatret”.
 • Adjuntar el Currículum actualitzat.
 • Adjuntar fotocòpia del DNI.
 • Si aquesta informació no apareix al currículum, cal indicar el lloc de residència, l’edat i si la persona està inscrita a la Garantia Juvenil.

Termini de presentació de candidatures: 2 de desembre, fins les 23:59.