Oferta de feina: via pública i manteniment

L’Ajuntament de Llardecans obre un procés de recollida de candidatures per un procés de selecció d’un o una auxiliar de via pública i manteniment, en el marc del programa de Contractació en Pràctiques de la Garantia Juvenil 2019.

Funcions:

 • Realitzar inspeccions de seguiment periòdiques dels equipaments municipals, especialment a les zones verdes, i proposar-ne millores.
 • A partir de les activitats d’inspecció, informar la persona responsable de l’àrea de manteniment i, si s’escau, executar les tasques de manteniment i/o instal·lació que es considerin pertinents.
 • Donar suport a la brigada municipal en tasques de manteniment de parcs i jardins.
 • Esporàdicament haurà de realitzar altres activitats de manteniment a la via pública.

REQUISITS

 • Es requereix que la persona candidata hagi finalitzat alguna de les formacions següents
  • Certificat de professionalitat en Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes.
  • Tècnic/a en jardineria.
  • Formació Professional Agrària en general.
  • Es podran valorar altres de similars. Iniciativa i capacitat de resolució.
 • Estar inscrit a la Garantia Juvenil o complir els requisits per inscriure’s abans la contractació.
 • Atenció als detalls, anàlisi i observació entorn.
 • Iniciativa pròpia per resoldre les problemàtiques que es detectin.

S’OFEREIX

 • Contracte de sis mesos de durada.
 • Jornada completa de 8:00 a 15:30.
 • Remuneració segons el programa (Ordre TSF/115/2018), aproximadament 1.200 € mensuals.
 • Lloc de treball a Llardecans.

NOTES IMPORTANTS

En aquesta fase només estem requerint la presentació de candidatures, per tant només demanem el Currículum per tal de valorar els perfils dels possibles candidats o candidates de forma prèvia al procés de contractació que s’haurà de realitzar, amb l’objectiu d’agilitzar el procés.

En qualsevol cas, la contractació de la persona que se seleccioni romandrà condicionada a la concessió de l’ajuda sol·licitada i l’acreditació documental de complir amb tots els requisits que siguin d’aplicació en el programa de contractació en pràctiques i la resta de normativa de referència en matèria de contractació de personal per les administracions públiques de Catalunya.

CANDIDATURES

Les persones interessades a prendre part en el procés poden enviar el seu CV a l’adreça de correu electrònic info@segriasec.org, indicant a l’assumpte: GARANTIA JUVENIL LLARDECANS.