Ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial

S’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts en formade garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent per a la Línia d’emprenedors, autònoms i comerços per a l’any 2014.

Un dels objectius del Pla de Govern 2013-2016 és facilitar instruments financers al teixit empresarial català per millorar la seva competitivitat, per tal d’impulsar la reactivació de l’economia catalana i promoure el desenvolupament econòmic. Per tant, facilitant l’accés a un finançament adequat es pretén assolir un impacte positiu en l’economia del país.

És voluntat del Departament d’Empresa i Ocupació, a través de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i de la Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), donar suport a les empreses catalanes per mitjà aquesta línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites, i mitjanes empreses que representen un ampli col·lectiu a Catalunya.

Podeu consultar les bases aquí: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6604/1349858.pdf