Estudi de l’IEI sobre el Pou d’Avall

Durant la setmana passada, l’Ajuntament d’Almatret va rebre els resultats de l’estudi encomanat a l’IEI sobre les restes del conjunt arqueològic del Pou d’Avall. Els tècnics encarregats de la redacció van dictaminar que es tracta d’un recurs d’una notable importància i amb grans possibilitats.

Us fem un petit resum d’alguna de les troballes realitzades:

  • La datació, tot i que complicada, la major part del conjunt sembla poder-se ubicar en el segle XIX, si bé semblen existir algunes construccions anteriors.
  • Sembla que l’estructura més antiga és el propi Pou d’Avall (dataria al segle XVIII), construcció que s’empraria per donar servei als ramats i animals domèstics en general, com a complement del pou de la Vila, el qual s’adreçava als veïns del poble.
  • Destaca també el conjunt “teuleria 2”, a la banda meridional del Pou. Aquest seria un forn de teules de planta quadrada, del qual es pot veure l’entrada a la cambra de combustió i de cocció, a més de gran part de l’estructura.
  • També s’hi ha trobat un habitatge de planta rectangular, dins del qual hi ha restes de la coberta i alguns espais dels quals es desconeix l’ús.

Igualment, resumim les conclusions de l’estudi:

  • Es tracta d’un conjunt patrimonial de destacat interès per al municipi d’Almatret i extensiu a la comarca del Segrià.
  • Tota la vall amb els diferents horts i molins esdevé un indret força atractiu.
  • Es recomana una actuació semblant a la realitzada al Pou de la Vila, tant per incrementar l’atractiu turístic d’Almatret com per garantir la conservació de tot el conjunt patrimonial.

[flagallery gid=3]