Subvenció per persones joves emprenedores (Garantia Juvenil)

S’han convocat les subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil. L’ajut consisteix en una quantia de 10.000 euros per romandre de forma ininterrompuda com a persona treballadora autònoma durant, com a mínim, 12 mesos des de l’alta com autònom. Es requereix que la persona jove s’hagi donat o es doni d’alta com autònom/a entre l’1 de setembre de 2019 i el 15 de setembre de 2020, i que abans de fer-ho, s’hagi inscrit al sistema de Garantia Juvenil.

Si teniu alguna consulta, podeu adreçar-vos al servei de desenvolupament local de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec al e-mail promocio@segriasec.org.

Més informació: