Convocatòria LEADER

El dia 31 de desembre es va publicar la convocatòria del programa LEADER, d’ajuts per la diversificació econòmica de les zones rurals. Durant els propers dies convocarem reunions informatives als municipis d’Almatret, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses.

El termini per sol·licitar acaba el 22 de febrer. Si voleu més informació, podeu consultar la pàgina del Departament d’Agricultura, o bé posar-vos en contacte amb nosaltres i us informarem en tot el que ens sigui possible.

Bases de la convocatòria.

Per aquest any, la dotació del Consorci Garrigues pel Desenvolupament del Territori és de 565.376,74 €, els quals es destinaran a inversions en l’economia productiva en les línies següents:

Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris inclosos a l’annex 1 del Tractat CE, excepte els de la pesca.

  • Creació, ampliació i/o millora de microempreses agroalimentàries.
  • Creació, ampliació i/o millora de petites o mitjanes empreses (en endavant, pime) agroalimentàries.
  • Creació, ampliació i/o millora d’agrobotigues.

Els productes a què fa referència aquesta mesura, tant els inicials com els resultants de la transformació, han d’estar inclosos en l’annex 1 del Tractat CE.

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses.

  • Creació, ampliació i/o millora de microempreses, excepte les dedicades a activitats agroalimentàries el producte de les quals estigui inclòs a l’annex 1 del Tractat CE i les de turisme i lleure, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.

Mesura 313. Foment d’activitats turístiques.

  • Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci.

Les inversions efectuades en el marc d’aquesta mesura hauran de complir el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístics, així com la resta de disposicions en vigor dels sectors de turisme i de lleure.

Les modalitats d’allotjament subvencionables són: allotjaments rurals regulats pel Decret esmentat al paràgraf anterior i hotel, hostal, fonda, càmping, alberg de joventut, casa de colònies i granja escola o assimilables.

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural.

  • Projectes d’inversió elegible superior a 70.000,00 euros, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *