Convocatòria d’ajuts directes a l’Agricultura, la Ramaderia i altres règims per 2020

El dia 11 de febrer es van publicar al DOGC la convocatòria dels Ajuts directes de 2020. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 d’abril de 2020.

Normativa reguladora

Aquestes ajudes estan regulades per les normes següents:

 • ORDRE AAM/97/2015, de 20 d’abril, per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, així com sobre la gestió i control d’aquests pagaments.
 • ORDRES ARP/33/2016, ARP/5/2018 i ARP/135/2018, que modifiquen la primera.
 • Reial Decret 1075/2014.
 • ARP/2/2020, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2020.

Què s’ha convocat?

Les ajudes convocades són les següents:

 • Règim de pagament bàsic:
  • Ajut de pagament bàsic.
  • Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient.
  • Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.
 • Règim de petits agricultors.
 • Ajuts associats per a les persones agricultores:
  • Ajut associat al cultiu de l’arròs.
  • Ajut associat als cultius proteics.
  • Ajut associat als fruits de closca i les garrofes.
  • Ajut associat als llegums de qualitat.
 • 1.4 Ajuts associats per a les persones ramaderes:
  • Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants.
  • Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix.
  • Ajut associat per a les explotacions de boví de llet.
  • Ajut associat per a les explotacions d’oví.
  • Ajut associat per a les explotacions de cabrum.
  • Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
  • Ajut associat als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
  • Ajut associat als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

Què cal fer per sol·licitar?

Els ajuts es regulen a través de la DUN, segons s’estableix a l’ordre ARP/2/2020. Els tràmits i la presentació es poden realitzar a través d’una entitat col·laboradora (llistat) o bé de forma individual.