fira oli

Ajudes per la participació a fires d’àmbit internacional

La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, ha publicat la convocatòria anual de subvencions per participar a fires de caràcter internacional. Es poden sol·licitar ajudes per la participació a qualsevol fira realitzada a l’estranger o bé a les fires de caràcter internacional de la Secretaria de Comerç. L’import total de la convocatòria és de 100.000,00 euros. La subvenció màxima serà de 2.000,00 euros o el 30% del cost total de l’actuació i…

Renovació del carnet d’aplicació de fitosanitaris

El carnet d’aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris és necessari per realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d’ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació. Informació extreta de Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Persones que han de tenir el carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell qualificat: Els/les usuaris/àries professionals responsables dels…

Ajuts del programa LEADER 2016

Ahir, a l’Ajuntament de Torrebesses, es va celebrar la presentació dels ajuts del programa LEADER corresponent a la primera convocatòria del nou període del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR). La gerent de la nova Associació LEADER de Ponent, la qual és el resultat de la fusió dels antics consorcis de l’Urgell Pla d’Urgell…

festucs-maials

Subvencions per préstecs per capitalitzar cooperatives i societats laborals

El dia 1 de setembre es va publicar al DOGC la convocatòria de subvencions sobre préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les societats laborals per a la Línia Capitalcoop 2015. Poden ser destinataris de les subvencions: Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques i les cooperatives o societats laborals que s’incorporin com a socis/sòcies…

Subvencions per entitats agràries que facilitin dades estadístiques

S’ha publicat la convocatòria de concessió de subvencions a entitats, empreses i professionals relacionats amb la producció i comercialització al sector agrari, les quals facilitin dades estadístiques i de preus agraris. Requisits dels beneficiaris: Han d’estar legalment constituïts  (ser una cooperativa, un treballador autònom o una empresa, amb qualsevol forma jurídica, i complir amb les…

Oli verge extra

Etiquetatge de l’oli d’oliva

Un bon etiquetatge és fonamental. Un dels grans problemes que els consumidors trobem quan anem al comerç minorista per comprar oli, és la manca d’informació sobre les propietats d’aquest producte. Per intentar solucionar aquesta situació, la normativa estableix els següents criteris respecte del etiquetatge i les categories dels diferents olis. De fet, és força habitual…