Subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans, any 2021

BASES: RESOLUCIÓ TES/1095/2020 CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ TES/889/2021  AMPLIACIÓ DE TERMINI: RESOLUCIÓ VPD/1959/2021   Tipus de subvenció: Concurrència no competitiva. Persones beneficiàries: Unitat de convivència que integri una persona major de 65 anys, sempre que reuneixin els requisits establerts en el punt 3 de les Bases Reguladores. Import màxim dels pressupostos: 5.000 Euros per habitatge. Import màxim de l’ajuda: Fins…