Bones pràctiques en oliturisme

Us presentem un recull de bones pràctiques en la promoció de l’oli i oliturisme en l’àmbit turístic i territorial. Aquest recull està orientat a fomentar l’oleoturisme entre els diferents agents d’un territori, a fi d’afavorir la creació de paquets turístics coherents i orientats a la comercialització del producte local.

Esquema de continguts:

Oleoturisme i promoció del territori
Recull de bones pràctiques

Productors d’oli
Oliturisme i promoció del territori
Promoció via web
Oleoturisme i promoció del territori
La web
Com ha de ser la web?
El posicionament web
Tècniques bàsiques de posicionament web
Contingut original.
Selecció i ús de paraules clau adequades, també als “meta”, les URL i els “permalinks”.
Emprar imatges i vídeos, amb les paraules claus als descriptors “alt” i “title”.
Promoure els “backlinks”.
Actualitza i genera nou contingut contínuament.
Codi net (evitar pàgines web en flash), sense errors i disseny atractiu de la web.
Analitzar el trànsit (google analytics) i actuar amb coherència a l’anàlisi.

Les xarxes socials
A Espanya, el 80% dels internautes empra alguna xarxa social.
L’ús de les xarxes per la promoció dels productes

Informació favorable
Difondre informació sobre els efectes més positius i del nostre producte, obviant la marca.
Bona pràctica 1.1
Producte i patrimoni
Relacionar la marca amb els recursos més significatius d’un territori genera transferència d’atributs mútua.
Bona pràctica 1.2
Les possibilitats del producte
Crear productes complexos basats en el nostre producte bàsic.
Bona pràctica 1.3
Canals de comercialització i oliturisme
Donar a conèixer nous espais de comercialització del nostre producte amb valor pel client.
Bona pràctica 1.4
El Community Manager
Fires i activitats
Oliturisme i promoció del territori
Esdeveniments firals
Estranyament s’hi obtenen bons resultats comercials, pel qual les fires han de ser enteses com:

Oportunitats de promoció.
Espais per donar-se a conèixer entre potencials nous clients o col·laboradors.
Eines per saber el que fa la competència i noves tendències del mercat.
Què és adequat per una fira?
Idea força.
Organització.
Experiència lúdica.
Promoció.
Participació.
Bona pràctica 2.1
Els productes de les gammes més altes solen obtenir bons resultats a les fires.
Producte selecte
Bona pràctica 2.2
Oferir productes relacionats amb el producte central diversifica l’oferta i aprofundeix el públic objectiu.
Producte complementari
Bona pràctica 2.3
Les novetats atreuen més públic, causant un cercle virtuós, ja que a més públic, més coneixement de la novetat.
Novetat
Bona pràctica 2.4
El territori és un producte complementari.
Conèixer l’àmbit territorial genera confiança amb el client.
Territori
Al propi local
Oleoturisme i promoció del territori
La promoció al local propi
El local propi hauria de ser un dels espais principals de comercialització, el qual té la venda com objectiu bàsic.
Cal tenir-hi en compte:
La imatge del local (fàbrica o botiga?)
La presentació del producte.
Les relacions entre els productes i les oportunitats comercials.
Bona pràctica 3.1
El local ha d’adaptar-se i ser adequat al producte i especialment afavorir-ne la visibilitat.
Imatge del local
Bona pràctica 3.2
Els aparadors s’han de dissenyar per reforçar la percepció visual del producte.
Presentació del producte
Bona pràctica 3.3
Ubicar productes estrella en determinats llocs ajuda als clients a veure altres productes mentre busca.
Les relacions entre productes
Resta d’agents del territori
Oleoturisme i promoció del territori
Restauració
La restauració és un servei amb capacitat de generar atractiu territorial.
Els elements que poden donar valor són:
El producte de proximitat.
La cuina creativa.
El servei ofert (atenció i imatge)
Bona pràctica 4.1
Subratllar l’ús de l’oli del territori i de qualitat a l’entrada, la carta o les pròpies ampolles.

Restauració
Hostaleria
Els hotels, cases rurals, pensions… Són un dels elements condicionants del model turístic.
Poden esdevenir vectors d’accés a la resta de l’oferta turística, especialment en el model d’allotjament rural.
Bona pràctica 4.2
En un marc turístic, els hotels són un vector fonamental d’arribada i retenció de visitants.
Hostaleria
Establiments comercials
Els comerços de proximitat complementen i donen profunditat a l’oferta turística.
El comerç pot ésser un factor d’atractiu turístic si s’assoleixen determinats nivells de qualitat i concentració d’establiments.
La funció del comerç en un àmbit de turisme rural hauria de ser la diversificació de l’oferta i l’aprovisionament de serveis.
Bona pràctica 4.3
El comerç de proximitat compleix un paper de dinamització de les destinacions turístiques.

Establiments comercials