Oferta de feina: Administratiu/va

Atès que l’Ajuntament d’Almatret, per dur a terme totes les tasques de l’OAC i d’altres tasques administratives com a personal propi, només disposa d’una administrativa, funcionària de carrera, qui estarà absent durant uns mesos, es requereix la incorporació urgent, de caràcter temporal, d’un/a administratiu/va.

FUNCIONS

 • Atenció al públic i telefònica
 • Administratives en l’àmbit de la OAC
 • Administratives de suport a l’àrea de secretaria-intervenció
 • Administratives de suport a l’àrea contable

REQUISITS

 • Títol de batxillerat, cicle formatiu de grau superior, equivalent o de nivell superior.
 • Nivell de català: C1, equivalent o superior.
 • Es valorarà experiència demostrable en tasques similars realitzades a l’administració pública.

Us recomanem la lectura dels Criteris de selecció.

S’OFEREIX

 • Lloc de treball d’administratiu./va.
 • Règim: Personal laboral temporal Grup: C Subgrup C1
 • Nivell de complement de destinació:15.
 • Complement específic: 598,27€
 • Règim de dedicació: Jornada laboral de 37,5 h/setmanals
 • Incorporació immediata

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades a participar en el procés han de presentar-se al registre (electrònic o presencial) de l’Ajuntament d’Almatret (per a més informació, telèfon 973 138 013).

Atesa la situació d’emergència sanitària, s’acceptaran les candidatures presentades mitjançant correu electrònic (ajuntament@almatret.cat), adjuntant CV i, còpia del DNI, còpia del la titulació acadèmica mínima requerida i còpia del justificant de que es disposa del nivell C1 De català o equivalent.

La informació continguda en aquesta pàgina és només un resum de l’oferta que es regeix exclusivament per les bases de la convocatòria, les quals sempre prevaldran en cas de contradicció.