Oferta de feina: Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) (Tancada)

L’Ajuntament de Torrebesses convoca un procés de selecció per la creació d’una borsa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) amb prestació de serveis a la Comunitat de Municipis del Segrià Sec.

Anunci, bases i convocatòria

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=306365&idens=2522650006

També les podeu descarregar aquí.

Funcions del lloc de treball:

 1. Coordinació dels agents públics i privats del territori del Segrià Sec i altres del seu àmbit d’influència.
 2. Mantenir dels programes i serveis actius en consideració dels objectius i indicadors marcats en el Pla de Treball.
 3. Realitzar les justificacions i tràmits administratius que li corresponguin.
 4. Donar suport als ajuntaments comuners en les tasques addicionals que se li sol·licitin, en el marc dels objectius generals del Pla Estratègic del Segrià Sec.
 5. Execució del segon semestre del “Pla de treball 2020-2021“.

Requisists de les persones candidates

 • Titulació universitària de grau o haver superat e primer o segon cicle d’educació univesitària, preferentment Ciències Polítiques, Sociologia, Relacions Laborals, Gestió i Administració Pública o altres de similars.
 • Acreditar una experiència professional adequada a les activitats que haurà de desenvolupar en el marc del pla de treball presentat.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

S’ofereix

 • Contracte d’obra i servei, en règim de substitució per excedència indefinida.
 • Contracte de sis mesos de durada, prorrogable un màxim de dos anys.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en aquest procès de selecció han de presentar una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Torrebesses mitjançant el tràmit d’instància genèrica, acompanyant la següent documentació:

 • Carta de presentació i motivació, segons els requisits de l’annex 1.
 • Currículum Vitae.
 • Declaració responsable en la qual la persona candidata manifesti el compliment de tots els requisits enumerats a les bases 5 i 6.
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

El termini per presentar les sol·licituds és acaba el dia 20 de juny a les 23:59.

Aquesta publicació només és un anunci informatiu resumit. El procès de selecció es regeix exclusivament per les bases i la convocatòria. Qualsevol contradicció entre la informació inclosa en aquest anunci i les bases es resoldrà sempre d’acord amb les segones.