Ajuts Autoocupació joves 2023

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ EMT/2550/2023, de 10 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=965257

Aquest ajut es dirigeix a joves entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació “Inscrit beneficiari”, el dia anterior o el mateix dia de la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.

Només podran acollir-se a aquests ajuts els joves que s’hagin donat d’alta com a autònoms des de l’1 de gener de 2023 fins el dia abans de presentar la seva sol·licitud de subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 18 de juliol, a les 9:00 hores, i finalitzarà el 20 de setembre, a les 15:00 hores.

Els jovent interessat en participar d’aquest ajut ha de fer la seva sol·licitud de forma telemàtica a través del següent enllaç:

http://gestio.web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-afavorir-lautoocupacio-de-joves-en-el-marc-del-Programa-FSE-00001?category=&temesNom=Treball

Download (PDF, Unknown)