Ajut als autònoms de fins a 2.000 € afectats pel Covid19

Publicada avui al DOGC la resolució TSF/806/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat en referència a l’ajuda de fins a 2.000€ adreçada a autònoms persona física

Es tracta d’un ajut econòmic de fins a 2.000€ per a les persones treballadores autònomes –persona física- que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la Covid-19 en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquesta prestació, les persones treballadores autònomes –persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

A partir del proper dilluns, 6 d’abril, ja es podrà sol·licitar l’ajut.
Més informació i tràmit: https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus

Requisits

  • Ser persona treballadora autònoma, donada d’alta al RETA en qualitat de persona física, amb domicili fiscal i centre de treball a Catalunya. S’exlouen els autònoms societaris.
  • No pot tenir altres fonts d’ingressos. La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 25.000 Euros.
  • Estar a compte amb les obligacions tributàries amb estat i Generalitat.
  • Haver suspès l’activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del RD 463/2020 (estat d’alarma).
  • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la facturació al mes de març de 2020, en comparació al mateix mes de l’any anterior. Si la persona està d’alta al RETA des d’abans de 2019 es comparara amb la mitjana del mes de març dels resultats des de l’alta al RETA.

Segons això, NOMES poden presentar-se les persones empresàries autònomes no societàries afectades pel Reial Decret d’estat d’alarma.

Us recomanem la lectura dels Requisits i preguntes freqüents a: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/requisits/

Import

Mínim de 100€ i màxim de 2.000€. L’import es determina segons diferents requisits establerts a l’article 5.

Sol·licituds

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que s’aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació (http://tramits.gencat.cat i/o a http://canalempresa.gencat.cat).

Termini: del 6 d’abril al 5 de maig de 2020.

(Font: Elaboració pròpia a partir de GLOBALleida.org).