Subvencions per préstecs per capitalitzar cooperatives i societats laborals

El dia 1 de setembre es va publicar al DOGC la convocatòria de subvencions sobre préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les societats laborals per a la Línia Capitalcoop 2015.

Poden ser destinataris de les subvencions:

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques i les cooperatives o societats laborals que s’incorporin com a socis/sòcies a una cooperativa o una societat laboral, o aquells socis o sòcies que hagin fet una nova aportació al capital social, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

La convocatòria subvencionarà:

Es consideren subvencionables els interessos dels préstecs, o els mateixos préstecs, aprovats entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2015 la finalitat dels quals sigui les aportacions de capital a les cooperatives o les societats laborals inscrites als registres de cooperatives o de societats laborals de Catalunya i realitzades pels beneficiaris previstos a la base 2 d’aquesta Ordre.

Termini obert fins 31 d’octubre.

Bases i convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6947/1441511.pdf

Per més informació, podeu contactar amb la comunitat de municipis: info@segriasec.org.