Subvencions per la contractació de persones aturades majors de 45 anys

S’ha publicat una convocatòria per la contractació de persones aturades i majors de 45 anys. La quantia de la subvenció és equivalent al salari mínim interprofessional, incloent les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, durant tota la durada del contracte. Això significa que, si fessiu un contracte retribuït al SMI, el SOC un el subvencionaria al 100%.

Els contractes han de ser nous, és a dir, s’ha de crear un nou lloc de treball. La jornada pot ser reduïda fins al 50%, i el contracte subvencionat ha de tenir una durada mínima de 6 mesos i màxima de 12.

Els destinataris d’aquestes ajudes són  les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. S’exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.

Us recomanem una lectura detinguda de les bases i la convocatòria:

Si teniu qualsevol consulta, estem a la vostra disposició.