Procés de selecció per la creació d’una borsa de treball d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local per la Comunitat de Municipis del Segrià Sec

L’Ajuntament de Torrebesses i la Comunitat de Municipis del Segrià Sec han iniciat el procés per crear una borsa de treball d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local per portar a terme la implementació del Pla Estratègic del Segrià Sec.

Bases del Procés de selecció per la creació de la borsa de treball.

Document de la Fase Estratègica.

La data límit de presentació de candidatures és el dia 6 de juliol de 2018 a les 12:00h.

Un cop finalitzat el termini de recepció de candidatures el dia 6 de juliol de 2018, a les 12:00h. El nombre total de candidatures presentades ha estat de cinc.

Tal i com s’especifica a la base 10, al no haver-hi més de 10 candidatures, tots els participants passen automàticament a la següent fase.

Degut a que tots els candidats han aportat el certificat del nivell C1 de català no es realitzaran les proves de nivell especificades a la Fase 2 del procés de selecció.

Per tant, es convoca als participants a la Fase 3 del procés, que consisteix en la realització de l’entrevista. Aquestes es realitzaran el proper dimecres, dia 11 de juliol de 2018, a l’Ajuntament de Torrebesses amb seu al carrer portal, 3. 25176 Torrebesses, Lleida.

Els horaris són els següents:

Número Identificació Horari entrevista (11/06/2018)
1 78087153Z 17:00h
2 47699346Z 17:15h
3 33943437Z 17:30h
4 47679118A 17:45h
5 47932910J 18:00h

A continuació, s’adjunta l’acta amb els resultats de totes les fases del procés de selecció per la creació de la borsa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Torrebesses amb prestació de serveis a la Comunitat de Municipis del Segrià Sec.

Download (PDF, Unknown)

 

Moltes gràcies a tots i totes les participants.