Rural 100, emprenedoria rural

El programa Rural 100

El programa Rural 100 és un programa d’acompanyament integral per a persones emprenedores que volen crear o millorar la seva empresa, basat en la formació, l’assessorament estratègic, la innovació i el finançament. L’acompanyament es realitza en totes les etapes del desenvolupament de l’empresa, i inclou la tutoria i la formació en l’aplicació de les eines pròpies del programa, la gestió del finançament extern necessari i la orientació, si cal, cap a professionals que puguin assessorar en aspectes que no cobreix el programa.

A qui s’adreça?

El projecte s’adreça a qualsevol persona que vulgui explorar la seva capcitat emprenedora posant en funcionament una activitat empresarial o bé que vulgui innovar en la seva empresa. Les iniciatives han de tenir un component d’innovació, poden pertànyer a qualsevol sector econòmic, i s’han de desenvolupar al territori on es desenvolupa el programa.

Atès el finançament públic del programa, el seu caràcter subvencionat i les característiques dels àmbits territorials en el qual es desenvolupa es donarà prioritat a les següents iniciatives:

  • Les que suposin una valorització dels recursos endògens del territori.
  • Les que contribueixin a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i les dirigides a la millora de l’eficiència energètica.
  • Les d’emprenedoria social.
  • Les que incideixin de manera efectiva sobre l’atur juvenil.
  • Les impulsades per joves, dones i immigrants.
  • Les que suposin una major ocupació.

En què consisteix?

El programa Rural 100 es divideix en quatre fases:

  1. Presentació del programa Rural 100.
  2. Seminaris per al desenvolupament de la idea de negoci: es realitzaran dos seminaris. El primer serà de dos dies complerts (amb pernoctació inclosa) i el segon serà d’un dia.
  3. Assessorament personalitzat.
  4. Presentació dels prototips.

Més infomació

Fundació CEDRICAT (www.cedricat.cat)

Programa FITA (www.programafita.com i info@programafita.com)

Fulletó informaiu: fulletó Rural 100

Específicament per cada territori:

rural100garrigues@gmail.com

rural100pallars@gmail.com

rural100segria@gmail.com