Servei d’emprenedoria i creació d’empreses

Descripció del servei

Descripció del servei

El servei s’orienta a fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses al Segrià Sec. Si teniu una idea de negoci o bé esteu pensant en crear una empresa a curt o mig termini, podeu sol·licitar aquest servei per analitzar les possibilitats del vostre projecte.

El servei s’ofereix de forma individual i consisteix en l’anàlisi de la vostra idea, a fi d’estudiar-ne quines són les possibilitats de tirar-la endavant. Si ho desitgeu, us ajudarem a redactar el vostre Pla d’Empresa i a emprar altres eines que us poden ajudar alhora de definir la vostra pròpia empresa.

Destinataris

Destinataris d’aquest servei

Poden rebre aquest servei totes les persones que ho sol·licitin, especialment si es troben en alguna d’aquestes situacions:

  • Persones que estan pensant en l’autoocupació (autònoms) o en crear qualsevol altre tipus d’empresa.
  • Persones que desitgin avaluar la viabilitat d’una idea empresarial.
  • Persones que desitgin revisar qualsevol proposta empresarial.

Costos i taxes

Costos o taxes relacionades

El servei s’ofereix gratuïtament i sense cap cost ni taxa relacionada.

Sol·licitar

Sol·licitar aquest servei

Podeu sol·licitar aquest servei a través del formulari de contacte. En breu ens posarem en contacte amb vostè.