Desenvolupament turístic

Descripció del servei

Descripció del servei de turisme

El servei s’orienta a la creació i desenvolupament d’iniciatives en el marc del turisme les quals puguin repercutir positivament sobre el nostre territori, afavorint la creació d’ocupació, riquesa i qualitat de vida.

El servei s’ofereix de forma individual i consisteix en l’anàlisi de la vostra idea, a fi d’estudiar-ne quines són les possibilitats de tirar-la endavant.

Destinataris d’aquest servei

Destinataris d’aquest servei

Poden rebre aquest servei totes les persones que ho sol·licitin, empreses o associacions que vulguin tirar endavant un projecte en l’àmbit del turisme al Segrià Sec.

Costos i taxes relacionades

Costos o taxes relacionades

El servei s’ofereix gratuïtament i sense cap cost ni taxa relacionada.

Sol·licitr el servei

Sol·licitar aquest servei

Podeu sol·licitar aquest servei a través del formulari de contacte. En breu ens posarem en contacte amb vostè.