I Fòrum Verge Extra: Oli i Territori

Què és el Fòrum Verge Extra: Oli i Territori?

El divendres 21 de juny de 2019 es va celebrar a Torrebesses la jornada de retorn del Fòrum Verge Extra: Oli i Territori. El fòrum és un projecte promogut pels ajuntaments de Torrebesses i la Granadella, amb la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, el Departament d’Agricultura, l’Associació LEADER de Ponent i la Comunitat de Municipis del Segrià Sec.

Esquema del Fòrum Verge Extra: Oli i Territori

Esquema del Fòrum Verge Extra: Oli i Territori

El Fòrum Verge Extra: Oli i Territori neix d’un procés de concertació pública i privada en el sector de l’oli d’oliva, en el qual van participar ens locals, institucions i actors del sector privat involucrats en el desenvolupament local de les comarques del Segrià, les Garrigues i l’Urgell. L’objecte del Fòrum és crear un espai de treball orientat a detectar necessitats i proposar mesures que afavoreixin la creació i la diversificació d’activitat econòmica i ocupació sostenible.

Inauguració del Fòrum Verge Extra: Oli i territori

Inauguració del Fòrum Verge Extra: Oli i territori

La primera acció del Fòrum Verge Extra: Oli i Territori

Fruit d’aquest procés es va proposar la realització d’una primera avaluació, la qual volia confirmar si al territori existeix prou potencial per construir una estratègia de desenvolupament local que inclogui i faciliti la sinergia entre els àmbits productiu, comercial, gastronòmic i paisatgístic. En aquest sentit, es va dissenyar una metodologia d’avaluació i es va proposar la participació de cinc experts de diversos àmbits: Àngels Calvo, cap del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya; Carles Llop, doctor-professor d’urbanisme a la UPC/ETSAV; Pere Sala, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya; Marco Scanu, consultor italià especialitzat en l’oli d’oliva i Josep Sucarrats, director de la revista Cuina.

L’auditoria es va celebrar entre els dies 5 i 8 de març, incloent una primera sessió de treball a la Granadella, on l’equip d’experts convidats van presentar les conclusions inicials davant un nombrós públic.

L’acte de retorn es va programar pel dia 21 de juny de 2019, al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. Durant l’acte també es va presentar el projecte del futur PECT de l’Oli, a càrrec de Joan Buchaca, director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, el qual va servir d’introducció a la presentació de les conclusions i un debat posterior sobre les accions més urgents.

Presentació del projecte del PECT de l’Oli

Presentació del projecte del PECT de l’Oli

Durant l’acte, els assistents també van poder veure un vídeo documental sobre la diagnosi i el projecte,  (també en podeu veure la versió resumida.)

Resultats i priorització

Recollim els aspectes més destacables per part de cada ponent:

  • Àngels Calvo, qui va parlar sobre l’àmbit productiu i elaborador, va comentar la gran qualitat dels olis analitzats, però va subratllar la necessitat de seguir millorant per assolir els estàndards internacionals en termes de qualitat i va remarcar la importància d’actualitzar la tecnologia dels molins per tal d’eliminar defectes al producte final.
  • Josep Sucarrats va explicar-nos les dificultats relacionades amb la creació d’un producte basat en el territori i el turisme amb les mancances en termes d’infraestructures que es van fer paleses. Es va fer incís en la necessitat d’aproximar els sectors de la restauració i els productors d’olis amb més potencial, impulsar cartes d’olis i donar a conèixer les propietats d’aquest producte, no solament a nivell públic, sinó també en l’esfera professional. Cal trencar amb la idea del millor oli del món, i cal aprendre d’altres experiències d’èxit.
  • Carles Llop va presentar una magistral visió del territori fonamentada en l’equilibri entre els usos, alhora que el debat entre la modernitat i la tradició. Es va fer esment en el concepte del jardí, i a partir d’aquest, la necessitat de clarificar el model de territori, amb apunts importants com la definició del límit de càrrega i capacitat i també la prioritat de redactar una Carta del Paisatge que serveixi de guia per determinar-ne els usos i les necessitats. També es va parlar sobre la externalitat que el paisatge rural genera sobre la ciutat i de com aquesta es gestiona i es preserva.
Exposició dels avaladors i debat posterior

Exposició dels avaladors i debat posterior

Després de l’exposició, diversos assistents van tenir l’oportunitat de proposar noves idees i de debatre diferents elements amb els ponents i, finalment, es va realitzar una activitat de priorització de les accions proposades.

  • Producció i coneixement (Bloc 1), es va considerar que el més urgent és la creació d’una xarxa de coneixement compartit (45,5% dels vots), seguida per la realització d’accions de formació i assessoria als productors (22,7%) i la instauració d’un sistema de millora de la qualitat (18,2%).
  • Restauració i oleoturisme (Bloc 2), es va considerar que el més urgent seria formar els restauradors en els OOVE locals (52,6%) i la creació d’una carta d’OOVE del territori (21,1%), activitats lúdiques entorn l’OOVE (15,8%) i incorporar els OOVE a cartes i menús (10,5%).
  • Identitat i paisatge (Bloc 3), es va prioritzar la redacció de la Carta del Paisatge (38,1%), seguida d’aprop per la creació de relats per posicionar el territori (33,3%) i visitar experiències d’èxit (23,8%).

Amb l’activitat de priorització es va tancar aquesta edició del Fòrum, amb el compromís de tots els actors per seguir treballant en la mateixa línia i col·laborar en l’avenç de les accions proposades.

Resultats de la priorització Fòrum Verge Extra: Oli i territori

Resultats de la priorització Fòrum Verge Extra: Oli i territori

Podeu llegir l’informe final aquí.