Jornada Gestió Forestal Sostenible

Data/Hora

18/06/2021 a 18/06/2021
10:00 – 13:15

L’espai forestal de les Terres de Ponent es caracteritza per estar format per petites parcel·les de propietat privada sense cap tipus de gestió conjunta. Aquest tret s’està agreujant a causa del canvi climàtic i de l’abandonament de l’activitat agrària facilitant el creixement descontrolat d’un tipus de bosc especialment vulnerable.
Aquesta jornada vol donar a conèixer els riscos inherents a la situació actual del bosc de Ponent i presentar alternatives econòmicament i socialment viables, amb la voluntat d’impulsar un espai de reflexió per la gestió forestal sostenible a Ponent.

Programa
10.00 h Obertura de la sala virtual
10.05 h Benvinguda de la jornada
Sra. Teresa Fuentes, gerent de l’Associació Leader de Ponent.
10.10 h El model forestal de Ponent i els seus riscs
Sr. Marc Castellnou, analista en cap del Grup d’Actuació Forestal (GRAF) de la Generalitat de Catalunya.
10.40 h Com desenvolupar un model de gestió forestal sostenible a Ponent?
Sr. Mario Beltrán, enginyer de Forests del Programa Gestió Forestal Multifuncional del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
11.10 h El paper de la ramaderia extensiva en la prevenció d’incendis
Sr. Guillem Canaleta, tècnic de Ramats de Foc.
11.35 h Pausa
11.45 h L’explotació de la biomassa forestal per part del sector públic
Sra. Pilar Mocé, tècnica municipal de medi ambient de l’Ajuntament de Serra (València).
12.10 h La gestió privada de l’espai forestal
Sr. Jordi Terrades, gerent de la Federació catalana de propietaris forestals (BOSCAT).
12.35 h Debat sobre la creació d’un grup de treball per impulsar la gestió forestal sostenible a Ponent
Moderat pel Sr. Juanjo Pérez, tècnic de desenvolupament local de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec.
13.15 h Cloenda de la jornada
Sr. Enric Vadell, sub-director general de Boscos del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Aquesta jornada es realitza en línia.