Oferta de feina: Arquitectura o urbanisme (Maials)

L’Ajuntament de Maials obre una fase de recollida de candidatures per un procés de selecció d’un o una auxiliar d’urbanisme i arquitectura, en el marc del programa de Contractació en Pràctiques de la Garantia Juvenil 2019.

FUNCIONS

En el marc del programa de contractació de joves en pràctiques de la Garantia Juvenil, l’Ajuntament requereix la incorporació d’un llicenciat o una llicenciada en arquitectura, urbanisme o similar per tal de donar suport als serveis tècnics municipals en matèria d’urbanisme i habitatge.

Concretament, haurà de realitzar les següents tasques:

  • Realitzar una anàlisi urbanística del municipi, per tal de localitzar incidències a nivell d’habitatge, mobilitat i altres.
  • Realitzar un catàleg d’habitatges buits del municipi, en col·laboració amb els serveis tècnics de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec.
  • Donar suport a l’arquitecte municipal, en els casos que aquest ho requereixi, especialment en matèria d’expedients de ruïna.

REQUISITS

  • Formació reglada: Arquitectura, urbanisme o formació similar.
  • Estar inscrit a la Garantia Juvenil o complir els requisits per inscriure’s abans la contractació.
  • Valorable estar col·legiat o col·legiada.

S’OFEREIX

  • Contracte de sis mesos de durada.
  • Jornada completa de 8:00 a 15:30.
  • Remuneració segons el programa (Ordre TSF/115/2018), aproximadament 1.200 € mensuals.
  • Lloc de treball a Maials.

NOTES IMPORTANTS

En aquesta fase només estem requerint la presentació de candidatures, per tant només demanem el Currículum per tal de valorar els perfils dels possibles candidats o candidates de forma prèvia al procés de contractació que s’haurà de realitzar, amb l’objectiu d’agilitzar el procés.

En qualsevol cas, la contractació de la persona que se seleccioni romandrà condicionada a la concessió de l’ajuda sol·licitada i l’acreditació documental de complir amb tots els requisits que siguin d’aplicació en el programa de contractació en pràctiques i la resta de normativa de referència en matèria de contractació de personal per les administracions públiques de Catalunya.

CANDIDATURES

Les persones interessades a prendre part en el procés poden enviar el seu CV a l’adreça de correu electrònic info@segriasec.org, indicant a l’assumpte: GARANTIA JUVENIL MAIALS.