Etiquetatge de l’oli d’oliva

Un bon etiquetatge és fonamental. Un dels grans problemes que els consumidors trobem quan anem al comerç minorista per comprar oli, és la manca d’informació sobre les propietats d’aquest producte. Per intentar solucionar aquesta situació, la normativa estableix els següents criteris respecte del etiquetatge i les categories dels diferents olis.

De fet, és força habitual que es parli de l’acidesa com la característica bàsica que determina la qualitat de l’oli, quelcom que és, si més no, incomplet. També s’ha parlat de l’oli de “la primera premsa”, donant per suposat que es poden premsar les olives més d’una vegada, el qual no és cert, i que possiblement es confon amb els olis refinats químicament.

Les principals normes europees que regulen l’etiquetatge i l’anàlisi de l’oli d’oliva són:

Quines categories d’oli d’oliva hi ha?

El Reglament 2568/91 estableix 7 categories d’oli, tenint en compte les seves característiques organolèptiques, d’acidesa, índex de peròxits, ceres, etcètera.

 • Oli d’oliva verge (punts 1 i 2 de l’annex I)
 • Oli d’oliva llampant (punt 3 de l’annex I)
 • Oli d’oliva refinat (punt 4 de l’annex I)
 • Oli d’oliva compost (punt 5 de l’annex I)
 • Oli de pinyola cru (punt 6 de l’annex I)
 • Oli de pinyola refinat (punt 7 de l’annex I)
 • Oli de pinyola (punt 8 de l’annex I)

Quins tipus d’oli d’oliva existeixen?

Sobre les categories establertes, trobem que hi ha tres tipus d’oli d’oliva:

 • L’oli d’oliva verge: és aquell què s’obté exclusivament mitjançant procediments mecànics o altres procediments físics que impedeixin qualsevol alteració del producte. En aquesta categoria s’exclou qualsevol oli obtingut per mitjans químics o bioquímics, així com els que resulten de la mescla amb altres olis.
 • Oli d’oliva refinat: és aquell què s’obté mitjançant el refinat d’olis d’oliva verges.
 • Oli d’oliva: és aquell que s’obté de la barreja d’olis verges i d’olis d’oliva refinats.

Com és l’etiquetatge de l’oli d’oliva?

L’etiquetatge és fonamental per a que els consumidors identifiquin clarament l’oli que estan comprant i posteriorment consumint. S’estableixen 4 nivells d’etiquetatge:

 • Oli d’oliva verge extra: Oli d’oliva de categoria superior obtingut directament d’olives i només mitjançant procediments mecànics.
 • Oli d’oliva verge: Oli d’oliva obtingut directament d’olives i només mitjançant procediments mecànics.
 • Oli d’oliva: Oli que conté exclusivament olis d’oliva que hagin estat sotmesos a un tractament de refinat i olis obtinguts d’olives.
 • Oli de pinyola: Oli que conté olis procedents del tractament de la pinyola (el qual és un producte obtingut després de l’extracció de l’oli d’oliva) i d’olis obtinguts directament d’olives

Per què comprar oli d’oliva verge extra?

L’oli d’oliva és un pilar fonamental de la dieta mediterrània, la qual està considerada entre les més saludables del món  i reconeguda per la UNESCO com patrimoni immaterial de la humanitat.

L’oli d’oliva té destacables propietats antioxidants, és una font de vitamines (E), així com de carotens i polifenols. Està reconegut com un potent preventiu de les enfermetats cardiovasculars, del càncer de mama, l’obesitat i la diabetis del tipus 2.

L’etiquetatge d’oli d’oliva verge extra garanteix la màxima qualitat de l’oli que consumim: cal estar molt atent a la descripció del producte per saber quin producte estem comprant.

Quins olis d’oliva trobem al Segrià Sec?

Tots els olis d’oliva produïts al Segrià Sec reuneixen les condicions per ser considerats verge extra, els olis de més qualitat. Entre aquests, trobem olis de les cooperatives i de productors individuals:

Cooperatives:

Productors individuals:

Quines característiques té cada oli?

A les dues taules següents s’inclou la normativa europea que determina com és i de què ha d’estar composat cada categoria d’oli.

taula olis d'oliva i etiquetatge

tipus d'olis d'oliva 2 i etiquetatge