Preguntes i respostes sobre les mesures de confinament (3 d’abril)

El BOE de 29 de març ha publicat noves mesures urgents en el marc de l’estat d’alarma declarat el dia 14 de març. La nova disposició relaciona que l’activitat laboral i professional amb la major part dels desplaçaments que es produeixen diàriament i es reconeix que s’ha posat de manifest la necessitat de reduir al màxim la mobilitat.

DOCUMENT AMB DUBTES FREQÜENTS

El departament d’Interior ha redactat un seguit de preguntes i respostes per tal d’aclarir qualsevol dubte.

En qué consisteix la mesura?

S’ha regulat un permís retribuit, obligatori i recuperable, entre el 30 de març i el 9 d’abril, ambdós inclosos, és a dir, des d’avui fins el dijous sant, ambdós inclosos. Es cobrarà el salari amb normalitat.

El permís haurà de ser retribuit per la pròpia empresa, si bé la persona treballadora haurà de recuperar les hores en el període comprès entre el final de l’estat d’alarma i el 31 de desembre.

A qui afecta?

A totes les persones que treballen per compte aliè.

Al decret no hi ha cap referència a les persones que desenvolupen l’activitat per compte propi (autònoms/es). Si la vostra activitat no havia estat aturada abans del dia 29 (bars, per exemple), podeu seguir treballant. 

L’article 4 preveu una activitat mínima indispensable, entesa com un número mínim de plantilla o de torns de treball estrictament imprescindibles, situació que s’assimila a un cap de setmana, és a dir, activitats de manteniment de la infraestructura empresarial.

Estic fent teletreball. He de deixar de treballar?

No, les persones que estan realitzant teletreball poden seguir realitzant la seva activitat. És una de les excepcions de la disposició (article 1, punt 2, lletra e).

Treballo a l’agricultura, la ramaderia o activitats de transformació (per exemple, un molí d’oli). Puc anar a treballar?

L’agricultura i la ramaderia son dues activitats bàsiques de la cadena d’abastiment del mercat i producció de béns de primera necessaitat, per tant, ni empresaris ni treballadors esteu afectats pel decret i podeu anar a treballar. L’excepció és al punt 2 de l’Annex.

Puc anar a comprar productes alimentaris, a la farmàcia i al banc?

Sí, sempre que sigui necessari i intentant reduir aquestes activitats al mínim possible. Fins i tot està permès si heu d’anar a altres municipis, però només en el cas que no pugueu fer-ho al vostre (pregunta i resposta número 3).

Si faig compres per Internet, m’arribaran?

Sí, la distribució i entrega de productes adquirits per Internet, telèfon o correu segueixen treballant (pregunta i resposta número 91).

Tinc un hortet d’autoconsum. Puc anar-hi a regar?

L’actualització del diumenge 5 d’abril rectifica la recomanació de no anar a l’hort d’autoconsum i ara sí que es permet en cas que s’hi cullen productes necessàris per la subsistència (se sobreentén que alimentaris) i/o hi ha animals que s’han de cuidar.

El desplaçament a l’hort s’ha de fer individualment i queden exclosos els horts que hi puguin haver a segones residències, als quals continua estant prohibit anar-hi.

(pregunta i resposta número 33).

Tinc uns animals a una masia fora del poble. Puc anar a donar-los menjar i aigua?

Sí que hi podeu anar, però només el temps imprescindible per fer-ho, no els podeu treure a passejar (pregunta i resposta número 27).

Quina és la llista completa dels serveis essencials exempts?

Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:

 • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies.
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)
 • Servei de perruqueria a domicili – Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració.
 • Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.
 • Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials.
 • Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses.
 • Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics.
 • Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment.
 • Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma.
 • Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària.
 • Forces Armades.
 • Seguretat privada.
 • Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat – Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19.
 • Serveis funeraris.
 • Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 • Venda de premsa.
 • Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució.
 • Serveis financers, bancaris i d’assegurances.
 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball.
 • Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses.
 • Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 • Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts.
 • Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància.
 • Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts.
 • Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants.
 • Abastiment d’aigua potable.
 • Serveis meteorològics.
 • Servei postal universal de l’operador estatal.
 • Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris