Evolució de l’atur al Segrià Sec (2on trimestre de 2014)

Evolució positiva de l’atur durant el primer i segon trimestre de 2014 als pobles del Segrià Sec: de les 96 persones del gener, hem passat a 71 a finals de maig.

La reducció d’inscrits ha estat especialment important als mesos d’abril i maig, en les quals han sortit de les llistes 20 persones: 8 a l’abril i 12 al maig.

atur segon trimestre

 

Si comparem aquestes dades amb les de l’any anterior, trobem que la situació també ha millorat. Tot i que també al 2013 a l’abril i el maig es va crear ocupació, al 2014 aquesta ha estat notòriament més important.

compara atur 13-14

Finalment, en la relació per municipis, trobem que tots els pobles han millorat els seus indicadors, des de principis d’any. A Almatret han sortit 2 persones de les llistes, a Llardecans 4, a Maials 8, a Sarroca 5 i a Torrebesses 2.

atur per pobles gener maig 14