Almatret i Maials inclosos als plans d’impuls de comarques mineres

Els plans d’impuls de les comarques mineres són la principal eina del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per fomentar el desenvolupament econòmic de les conques del carbó mitjançant el desenvolupament de projectes d’infraestructures, projectes de restauració de zones degradades i suport a la creació d’activitats econòmiques.

El dia 4 de juliol de 2014 es van publicar les bases per a la creació d’activitats econòmiques en zones mineres amb compromís de contractació, de les quals s’havien tornat a excloure Almatret, Maials, Seròs, La Granja d’Escarp i Massalcoreig, tot i que sí s’hi havien mantingut Mequinensa o Torrent de Cinca.

La Comunitat del Segrià Sec i l’Ajuntament d’Almatret van considerar que aquesta discriminació no era justa i, a través de l’equip de govern es van realitzar gestions per a que aquests tornessin a aparèixer al llistat de zones mineres afectades.

Les gestions han donat fruit el dia 6 d’agost, amb la publicació de les bases reguladores d’ajudes per a l’impuls econòmic de les comarques mineres del carbó, mitjançant el desenvolupament de projectes d’infraestructures i projectes de restauració de zones degradades a causa de les activitats mineres, en la qual s’han afegit els municipis de la província de Lleida de Almatret, Gòsol, Granja d´Escarp, Maiais, Masalcoreig i Seròs.

Què suposa que Almatret i Maials s’incorporin a l’impuls de les comarques mineres?

La inclusió dins el pla de comarques mineres significa que els ajuntaments d’Amatret i Maials podran accedir a subvencions per (Reial Decret 675/2014):

  • Actuacions d’infraestructures: Millores en polígons industrials existents; dotació i millora de les línies de telecomunicació, optimització i diversificació energètica en edificacions públiques; creació i equipament de vivers d’empreses i centres de desenvolupament tecnològic.
  • Actuacions de restauració: Recuperació i revalorització d’escombreres i zones degradades; recuperació forestal i silvícola en zones degradades per activitats mineres; sanejament atmosfèric.

Igualment, la inclusió en el pla de comarques mineres significarà que les persones residents als municipis d’Almatret i Maials podran accedir a subvencions per (Ordre IET/1157/2014):

  • La diversificació econòmica del territori, entesa com la realització d’inversions de tipus empresarial en zones mineres, amb un mínim de 30.000 € i un màxim de 500.000 €, el compromís de creació d’almenys un lloc de treball. Pels municipis d’Almatret i Maials, la subvenció podrà arribar al 50% de l’import. Aquestes ajudes, a més, són compatibles amb les ajudes del LEADER, sempre i quant l’ajuda percebuda no superi el màxim de minimis i 200.000 € en tres anys.

Normativa relacionada

Legislación sobre ayudas a la Reestructuración y Racionalización de la Minería

Legislación sobre ayudas a la Explotación Minera: [1] [2]

Legislación sobre ayudas a Proyectos Generadores de Empleo [1] [2]

AVÍS IMPORTANT

Els documents que s’han publicat són les bases per a la concessió de subvencions. Això vol dir que fins que no es publiqui la convocatòria no es podrà accedir a aquest finançament. A més a més, poden aparèixer algunes modificacions de les bases en futures publicacions.

De moment, els ajuntaments d’Almatret i Maials han estat recollits específicament al Reial Decret 675/2014. Seguim treballant per aconseguir que s’incloguin en la resta de programes.