Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la crisi de la COVID-19

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta ordre és compensar els productors agraris per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Baseshttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8170/1802978.pdf

Convocatòriahttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803988.pdf

Accés al tràmit: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-productors-agraris-covid

Resum

Persones beneficiàries

a) Titulars d’explotacions agràries que hagin presentat la DUN 2020. Les persones operadores que no estiguin obligades a presentar la DUN, han d’estar inscrites en els registres corresponents.

b) Productors/res dels productes següents: Fruita i productes hortícoles; llegums i cereals per a consum humà, carn de boví, oví, cabrum, equí, conill i aviram; llet i derivats làctics frescos i ous; Mel, oli d’oliva verge, productes transformats de fruita i verdura i elaborats.

Les persones beneficiaries han de tenir la condició de PIME i un decreixement de facturació de, com a mínim, el 30% entre el 1 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020 que el mateix període de l’any anterior.

Tipus i import de l’ajuda

Subvenció a fons perdut, amb un màxim del 85% del valor de la producció no venuda. En cas que el beneficiari disposi de l’acreditació de venda de proximitat, fins al 95%. En cas de beneficiaris inscrits a una DOP, IGP, CCPAE o CCPI o adjudicatari de Marca Q, fins al 100%.

Ajuda màxima:

  • En el cas dels productors del punt 2.1.no podrà superar els 15.000€ euros per persona beneficiària, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els productes transformats de fruita i verdura i elaborats a base de carn de porc, en què serà de 4.000€.
  • En el cas dels productors del punt 2.2, el màxim serà de 75.000€ per beneficiari, excepte en el cas de la fruita seca, mel, oli d’oliva verge, transformats de fruita i verdura i elaborats a base de carn de porc, que serà de 30.000€.
  • En el cas dels productors del punt 2.3 i el 2.4, el màxim ser de 10.000€ per beneficiari.
  • En el cas de SAT, el càlcul es farà aplicant el màxim per tipus de producte i nombre de socis, amb un màxim de 75.000€, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els transformats de fruita i verdura, i els elaborats a base de carn de porc, en què el límit serà de 30.000€.

Forma i termini de presentació

Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre el 20 de maig i el 10 de juliol, el període de presentació de sol·licituds comença el 13 de juliol de 2020 i acaba el 20 de juliol de 2020.

Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre l’11 de juliol de 2020 i el 20 de setembre de 2020, el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de setembre de 2020 i acaba el 28 de setembre de 2020.