Ajuts per a la contractació de persones desocupades.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert les convocatòries d’ajuts que poden ser molt interessants per les nostres empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys durant un any i a jornada completa. En total, s’hi destinen 125 milions d’euros, que permetran la contractació de més de 7.000 persones joves sense feina.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Subvencions-destinades-a-la-contractacio-i-a-la-contractacio-en-practiques-de-joves-en-situacio-datur

Resolucions:

 

Ordre de Bases:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf