Ajuts destinats a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l’incendi

 • Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7990/1767169.pdf
 • Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7993/1768060.pdf
 • Beneficiaris:
  • Persones titulars d’explotacions agràries i les comunitats de regants afectades per l’incendi forestal de 26 de juny a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià i que hagin patit danys en el potencial productiu de les seves explotacions
 • Termini de presentació: 12/11/2019
 • Canal de presentació: exclusivament telemàtic.
 • Tipus d’ajudes:
  • Subvencions a fons perdut per la restitució del potencial productiu.
  • Compensacions de les operacions financeres amb l’ICF.

Us recomanem la lectura detinguda de les bases i la convocatòria.