Ajuts del programa LEADER 2016

Ahir, a l’Ajuntament de Torrebesses, es va celebrar la presentació dels ajuts del programa LEADER corresponent a la primera convocatòria del nou període del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR). La gerent de la nova Associació LEADER de Ponent, la qual és el resultat de la fusió dels antics consorcis de l’Urgell Pla d’Urgell i de les Garrigues, va explicar les principals característiques de la nova sèrie d’ajudes.

Us resumim els principals aspectes i diferències en relació al programa anterior:

  • La dotació total pel LEADER serà de 46 milions d’Euros. D’aquests, corresponen a l’Associació de Ponent 4.581.962,06 Euros.
  • S’espera que la convocatòria es publiqui durant els darrers dies de desembre o els primers de gener. Tindrà una dotació de 763.660,34 Euros.
  • S’han eliminat les línies (12.301, 312, 313 i 323). A partir d’ara els ajuts es classificaran en “empreses agroalimentàries, no agroalimentàries i ens públics”, tot i que els beneficiaris continuaran essent els mateixos.
  • S’ha eliminat del document L0, el qual permetia sol·licitar inversions al llarg de l’any. Ara les sol·licituds només es podran presentar durant el període en el qual la convocatòria estigui oberta (45 díes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC).
  • S’han modificat els imports subvencionables, el mínim serà el 20% i el màxim serà el 40%.
  • S’ha suprimit la política de Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Les empreses, per tant, ja no podran optar al 5% addicional vinculat a la RSE.
  • Es mantenen els mínims d’inversió: 12.000 € de despesa subvencionable. L’import màxim de l’ajut per beneficiari serà de 100.000 € i 200.000 € en tres anys.

I aquí us deixem la presentació que es va realitzar ahir:

Download (PDF, Unknown)